[1]
İnci Önal ve E. Alaca, “Okul Kütüphanesi Kullanımında Öğretmenlerin Rolü ve Sorumlulukları”, Bilgi Dünyası, c. 16, sy 1, ss. 105-126, Haz. 2015.