[1]
S. Öztemiz, “Nitel Araştırmalarda Yazılım Kullanımı: Adım Adım Rehber”, Bilgi Dünyası, c. 20, sy 2, ss. 265-269, Eyl. 2019.