[1]
M. Turan, “Bulut Bilişim ve Mali Etkileri: Bulutta Vergi”, Bilgi Dünyası, c. 15, sy 2, ss. 296-326, Ara. 2014.