[1]
Şahika Eroğlu ve Özgür Külcü, “TS 13298 Çerçevesinde Kurumsal Bilgi Sistemleri ve Elektronik Belge Yönetimi Standartlarının Değerlendirilmesi: İçişleri Bakanlığı Örneği”, Bilgi Dünyası, c. 15, sy 2, ss. 327-352, Ara. 2014.