Yılmaz, E. “SALT Galata Ve SALT Araştırma”. Bilgi Dünyası, c. 15, sy 2, Aralık 2014, ss. 463-4, doi:10.15612/BD.2014.452.