Yıldız, H., ve N. Özenç Uçak. “Bireyselden Ortak Bilgi Davranışına”. Bilgi Dünyası, c. 15, sy 1, Haziran 2014, ss. 1-26, doi:10.15612/BD.2014.421.