Anameriç, H. “Gazete Ve Dergi Kupürlerinin Arşivlenmesi”. Bilgi Dünyası, c. 15, sy 1, Haziran 2014, ss. 76-90, doi:10.15612/BD.2014.417.