Umut, G., ve Özgür Külcü. “Elektronik Belge Yönetimi Uygulamalarında Karşılaşılan Sorunların Analizi Ve Çözüm Önerileri: Kalkınma Bakanlığı Örneği”. Bilgi Dünyası, c. 15, sy 1, Haziran 2014, ss. 102-24, doi:10.15612/BD.2014.418.