Anameriç, H. “Kitabın Teknolojik Değişimi”. Bilgi Dünyası, c. 15, sy 1, Haziran 2014, ss. 176-88, doi:10.15612/BD.2014.414.