Rukancı, F. “19. Yüzyılın İkinci Yarısında Osmanlı’da Tıp Kütüphaneciliği’ne Dair Arşiv Belgelerinden Örnekler”. Bilgi Dünyası, c. 15, sy 1, Haziran 2014, ss. 189-01, doi:10.15612/BD.2014.413.