Bahşişoğlu, H. K. “Tıp Ve Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık Ve Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık Sempozyumları”. Bilgi Dünyası, c. 15, sy 1, Haziran 2014, ss. 202-16, doi:10.15612/BD.2014.434.