Henkoğlu, T., ve B. Yılmaz. “İnternet Erişim Özgürlüğünün Kısıtlanması: Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme”. Bilgi Dünyası, c. 14, sy 2, Ekim 2013, ss. 215-39, doi:10.15612/BD.2013.118.