Külcü, Özgür, T. Çakmak, ve N. Özel. “Kurumsal Bilgi Sistemleri İçerisinde Belge Yönetimi: Türkiye’deki Kamu Üniversitelerinde Gerçekleştirilen Uygulamalara Yönelik Bir Durum Analizi”. Bilgi Dünyası, c. 14, sy 2, Ekim 2013, ss. 251-69, doi:10.15612/BD.2013.120.