Önal, İnci, ve Özlem Şenyurt Topçu. “Eğitimi Gerçekleştirmek: Öğretim Programlarında Okul Kütüphanelerinin Yeri”. Bilgi Dünyası, c. 14, sy 2, Ekim 2013, ss. 306-28, doi:10.15612/BD.2013.123.