Eroğlu, Şahika, ve Özgür Külcü. “E-Devlet Kapsamında Kurumsal Bilgi Sistemlerinin Değerlendirilmesi: İçişleri Bakanlığı Örneği”. Bilgi Dünyası, c. 14, sy 2, Ekim 2013, ss. 329-57, doi:10.15612/BD.2013.125.