Çakmak, N., ve E. Baysen. “Kavram Haritalarının Bilgi Arama Süreçlerinde Kullanılması”. Bilgi Dünyası, c. 14, sy 2, Ekim 2013, ss. 358-72, doi:10.15612/BD.2013.126.