Cengiz, E., Özgür Külcü, ve B. Yılmaz. “Türkiye’deki Halk Kütüphanelerinin Derme Geliştirme Politikaları Açısından Değerlendirilmesi”. Bilgi Dünyası, c. 20, sy 1, Mayıs 2019, ss. 1-24, doi:10.15612/BD.2019.709.