Bennett, L. M., H. Gadlin, L. Ataseven, ve R. Yılmaz. “Ortak Çalışma Ve Ekip Bilimi: Teoriden Pratiğe”. Bilgi Dünyası, c. 14, sy 2, Ekim 2013, ss. 420-39, https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/131.