Köse Uysal, E., ve N. Özenç Uçak. “Tıp Akademisyenlerinin Kanıta Dayalı Bilgi Gereksinimleri Ve Bilgi Arama Davranışları”. Bilgi Dünyası, c. 14, sy 1, Nisan 2013, ss. 37-61, doi:10.15612/BD.2013.134.