Henkoğlu, T., ve Özgür Külcü. “Bilgi Erişim Platformu Olarak Bulut Bilişim: Riskler Ve Hukuksal Koşullar Üzerine Bir İnceleme”. Bilgi Dünyası, c. 14, sy 1, Nisan 2013, ss. 62-86, doi:10.15612/BD.2013.135.