Öztemiz, S., ve B. Yılmaz. “Bilgi Merkezlerinde Bilgi Güvenliği Farkındalığı: Ankara’daki Üniversite Kütüphaneleri Örneğ”. Bilgi Dünyası, c. 14, sy 1, Nisan 2013, ss. 87-100, doi:10.15612/BD.2013.136.