Zencir, M., ve K. Yeşiltaş. “Ödünç Verme Hizmetlerinde IPad: Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi Örneği”. Bilgi Dünyası, c. 14, sy 1, Nisan 2013, ss. 101-13, doi:10.15612/BD.2013.137.