Şenyurt, Özlem, ve H. İnci Önal. “Türk Millî Eğitim Sisteminde Bilgi Okuryazarlığı: Politikalar, Öğretim Programları, Öğretmenler Ve Öğrenciler Üzerine Bir Araştırma”. Bilgi Dünyası, c. 20, sy 1, Haziran 2019, ss. 25-63, doi:10.15612/BD.2019.730.