Henkoğlu, T., ve N. Özenç Uçak. “Elektronik Bilgi Güvenliğinin Sağlanması Ile İlgili Hukuki Ve Etik Sorumluluklar”. Bilgi Dünyası, c. 13, sy 2, Ekim 2012, ss. 377-96, doi:10.15612/BD.2012.147.