Çakmak, T., ve B. Yılmaz. “Türkiye’de Kültürel Bellek Kurumlarındaki Dijitalleştirme Çalışmalarının Düşünce Özgürlüğü Bağlamında Değerlendirilmesi”. Bilgi Dünyası, c. 13, sy 2, Ekim 2012, ss. 418-36, doi:10.15612/BD.2012.149.