Önaçan, M. B. K. “Kamu Kurumları Arasında Elektronik Belge Alışverişi Ile İlgili Mevzuat Ve Kamu Kurumlarında Yapılması Gerekenler”. Bilgi Dünyası, c. 13, sy 2, Ekim 2012, ss. 494-06, doi:10.15612/BD.2012.153.