Yap, J. M. “Kütüphane 2.0 Ortamında Tıp Ve Sağlık Kütüphanecilerinin Teknik Yeterlilikleri / Yetkinlikleri”. Bilgi Dünyası, c. 13, sy 2, Ekim 2012, ss. 507-28, doi:10.15612/BD.2012.154.