Spiranec, S., ve M. Borovac. “Bir Akademik Çevrede Uzman Ve Deneyimsiz Kullanıcıların Etiketleme Davranışlarının Boyutları”. Bilgi Dünyası, c. 13, sy 1, Nisan 2012, ss. 1-16, https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/166.