Yılmaz, B., ve Ömer Dalkıran. “Türkiye’nin Bilim-Teknoloji Politikalarında Kütüphane Kurumuna Yaklaşım”. Bilgi Dünyası, c. 13, sy 1, Nisan 2012, ss. 57-81, doi:10.15612/BD.2012.168.