Efe, A. “Üniversite Kütüphanelerinde Toplam Kalite Yönetimi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kütüphanesi Örneği”. Bilgi Dünyası, c. 20, sy 1, Mayıs 2019, ss. 85-87, doi:10.15612/BD.2019.733.