Aydın, A. “Görme Engelli Üniversite Öğrencilerinin Bilgi Erişim Sorunları Üzerine Yapılmış Bir Araştırma”. Bilgi Dünyası, c. 13, sy 1, Nisan 2012, ss. 93-116, doi:10.15612/BD.2012.170.