Çakmak, T., ve Özgür Külcü. “Kurumsal İçerik Yönetimi Bileşenlerinin Bir Savunma Sanayii Organizasyonu Örneğinde Değerlendirilmesi”. Bilgi Dünyası, c. 12, sy 2, Ekim 2011, ss. 263-79, doi:10.15612/BD.2011.197.