Şerefoğlu Henkoğlu, H., M. C. Mizanlı, ve S. Barutcu. “Türkiye’de Yönetim Bilişim Sistemleri Alanındaki Tezlerin Atıf Analizi”. Bilgi Dünyası, c. 20, sy 2, Eylül 2019, ss. 95-117, doi:10.15612/BD.2019.741.