Dünyası, B. “Ulusal Bilgi Dizgesi Kütüphanecilik Çalışma Grubu Raporu (1984)”. Bilgi Dünyası, c. 12, sy 2, Ekim 2011, ss. 428-39, https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/207.