Şerefoğlu Henkoğlu, H., ve D. Demirkol. “Web Sitesi Kullanılabilirliğinin Ölçülmesi: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Kütüphanesi Web Sitesi Örneği”. Bilgi Dünyası, c. 19, sy 2, Kasım 2018, ss. 113-4, doi:10.15612/BD.2018.665.