Özel, N., ve T. Çakmak. “Çevrimiçi Kütüphane Kataloglarına Yönelik Kullanıcı Beklentileri: Ankara Üniversitesi Ve Hacettepe Üniversitesi Kütüphaneleri Örneği”. Bilgi Dünyası, c. 12, sy 1, Nisan 2011, ss. 30-45, doi:10.15612/BD.2011.220.