Yılmaz, B., ve H. Aydın. “Bilgi Politikası Konusundaki Uluslararası Çalışmalarda Kütüphane Kurumuna Yaklaşım: Avrupa Birliği Lizbon Stratejisi Ile Birleşmiş Milletler Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi”. Bilgi Dünyası, c. 12, sy 1, Nisan 2011, ss. 46-69, doi:10.15612/BD.2011.221.