Çiçek, N. “Elektronik Belgelerin Diplomatik Analizi Ve Arşivsel Bağın Kurulmasındaki Önemi: Türkiye’deki Uygulamalar Işığında Bir İnceleme”. Bilgi Dünyası, c. 12, sy 1, Nisan 2011, ss. 87-104, doi:10.15612/BD.2011.223.