Yılmaz, B. “Türkiye’nin Bilgi Toplumu Politikasında Kütüphane Kurumuna Yaklaşım”. Bilgi Dünyası, c. 11, sy 2, Ekim 2010, ss. 263-89, doi:10.15612/BD.2010.238.