Kahraman, T., ve B. Özcan Kahraman. “Makalelerin Atıf Sayılarıyla İlişkili Etkenler: Türk Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Dergisi Örneği”. Bilgi Dünyası, c. 19, sy 2, Kasım 2018, ss. 167-81, doi:10.15612/BD.2018.692.