Taşkın, Z., ve T. Çakmak. “Başlangıcından Bugüne Bilgi Dünyası Dergisi’nin Bibliyometrik Profili”. Bilgi Dünyası, c. 11, sy 2, Ekim 2010, ss. 332-48, doi:10.15612/BD.2010.240.