Al, U., ve İrem Soydal. “Bilgibilim Alanında Kendine Atıf Üzerine Bir Çalışma”. Bilgi Dünyası, c. 11, sy 2, Ekim 2010, ss. 349-64, doi:10.15612/BD.2010.241.