Işık, O., ve M. Akbolat. “Bilgi Teknolojileri Ve Hastane Bilgi Sistemleri Kullanımı: Sağlık Çalışanları Üzerine Bir Araştırma”. Bilgi Dünyası, c. 11, sy 2, Ekim 2010, ss. 365-89, doi:10.15612/BD.2010.242.