Darvish, H. “Düşünce Özgürlüğü Ve Kütüphaneler: Nicel Bir İnceleme”. Bilgi Dünyası, c. 11, sy 2, Ekim 2010, ss. 444-9, doi:10.15612/BD.2010.245.