Duman, H. “Türk Kütüphaneciler Derneği’nin 60.Yılı: XVI. Dönem / 24 Eylül 1994 – 27 Eylül 1996 (Bazı Çağrışımlarla)”. Bilgi Dünyası, c. 11, sy 2, Ekim 2010, ss. 450-8, doi:10.15612/BD.2010.246.