Rukancı, F., ve H. Koç. “Arşivcilikte Genel Tasnif Sistemi Ve Bileşenleri”. Bilgi Dünyası, c. 11, sy 1, Nisan 2010, ss. 1-21, doi:10.15612/BD.2010.254.