Yılmaz, B., Şelale Korkut, ve E. Köse. “Ankara’daki Üniversite Ve Halk Kütüphanelerinde Çalışan Kütüphanecilerin İş Doyumları Üzerine Bir Araştırma”. Bilgi Dünyası, c. 11, sy 1, Nisan 2010, ss. 49-80, doi:10.15612/BD.2010.256.