Önal, İnci. “Tarihsel Değişim Sürecinde Yaşam Boyu Öğrenme Ve Okuryazarlık: Türkiye Deneyimi”. Bilgi Dünyası, c. 11, sy 1, Nisan 2010, ss. 101-2, doi:10.15612/BD.2010.258.