Akbulut, M., E. Alaca, T. Büyükçolpan, N. Cevher, S. Kurbanoğlu, D. Soylu, ve B. F. Yıldırım. “Üniversite Kütüphanelerinde Yeşil (Çevreci) Yaklaşımlar: Türkiye Genelinde Bir Araştırma”. Bilgi Dünyası, c. 19, sy 2, Aralık 2018, ss. 203-30, doi:10.15612/BD.2018.693.