Çakmak, T. “İTO Bilgi Merkezi Ve Uluslararası Ticari Sınıfl andırma Sistemi”. Bilgi Dünyası, c. 11, sy 1, Nisan 2010, ss. 219-20, https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/265.